Bouw Scan Groningen

Inzicht en grip op de technische risico’s binnen uw Vastgoed

U bent professioneel vastgoedeigenaar/beheerder en uw vastgoed is uw kostbaarste bezit. Toch?

Organisatie doelstellingen.

De organisatiedoelstellingen (missie, visie en doelen) met betrekking tot het vastgoed zijn per organisatie verschillend. Het gaat doorgaans om financieel rendement, maatschappelijk rendement en/of ter ondersteuning van het bedrijfsproces. Elke organisatie heeft haar eigen belang. Kent u uw bedreigingen hierop?

Heeft u inzicht in de risico’s binnen uw vastgoed en de gevolgen hiervan?

Binnen uw vastgoed loopt u diverse technische risico’s die vervelende tot ernstige gevolgen kunnen hebben. Bijvoorbeeld: Slachtoffers, imagoschade, onderbreking bedrijfsproces, te hoge exploitatiekosten, schadeclaims, ontevreden huurders/gebruikers etc. De kans dat deze gevolgen zullen optreden is per regio, organisatie of gebruiker afhankelijk en varieert van kleine kans tot zeer grote kans. Welke risico’s loopt uw organisatie?

Hoe gaat u om met de risico’s en uw wettelijke zorgplicht?

Het is aan u wat u met de risico’s en bijkomende effecten gaat doen. Vermijden, verminderen, overdragen of accepteren. De keuze is aan u. Echter heeft u ook enkele wettelijke verplichtingen. Sinds de nieuwjaarsbrand in Volendam is er in de woningwet een zorgplicht opgenomen. Artikel 1a Woningwet bevat een algemene plicht om ervoor zorg te dragen dat geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt als gevolg van de staat van vastgoed. Wilt u hieraan voldoen?