CONSTRUCTIEVE VEILIGHEID

Bij constructieve en bouwkundige schades door trillingen, bevingen, zetting en bodemversnelling, heeft u met onze gebouwscan en seismische risicoanalyse een betrouwbare risico indicator in handen.
Daarmee weet u precies welke HRBE’s (Hoog Risico Bouw Elementen) in en op uw gebouw aanwezig zijn. Deze gebouwonderdelen, met een hoog schade- & veiligheidsrisico, vragen om aandacht en actie.

Veiligheid & aansprakelijkheid

Het veiligheidsrisico bij schade aan het gebouw betekend ook een aansprakelijkheidsrisico voor u als gebouweigenaar bij letsel en omgevingsschade. U bent bij wet verplicht te zorgen dat de veiligheid in en om het gebouw gewaarborgd is. De zorgplicht, zoals de Woningwet u oplegt, beschrijft waarmee u rekening dient te houden. Met de professionele bouwscan en seismische risico analyse weet u welke risico’s u op dit gebied loopt.We adviseren u ook hoe deze risico’s te borgen in een aanvullend plan van aanpak. Informeer naar de mogelijkheden om uw situatie in beeld te brengen.

Schade expertise & Nul-meting

Voorkom discussie, met een nul-meting van uw gebouw. De nul-meting van Bouw Scan Groningen is een bewezen effectieve methode op het gebied van schade expertise om schade aan uw gebouw op een juridisch onderbouwde wijze vast te leggen.
Bouw Scan Groningen legt met een bouwscan en seismische risico analyse alle vlakken en HRBE’s van uw gebouw fotografisch vast. We beoordelen deze onderdelen op veiligheidsrisico’s en leggen dit in een rapport vast. Dit rapport wordt onderdeel van een notariële akte en als zodanig gedeponeerd bij de notaris. Zo staat u juridisch sterk!

Inmiddels heeft deze dienst een bewezen effect gehad bij schadeclaims en zijn onveilige situaties in overleg met het Centrum Veilig Wonen (CVW) versterkt. Informeer naar de mogelijkheden en vraag een vrijblijvend advies aan.

Professionele werkwijze

Bouw Scan Groningen biedt u zekerheid; we houden continue rekening met veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op vastgoed- en facilitair beheer. Bij wijzigingen adviseren we u tijdig, zodat u weet welke gevolgen dit voor uw situatie heeft. Ook wanneer de contourkaart van het aardbevingsgebied in Groningen na 1 januari 2016 wordt aangepast, zorgen wij dat u sterk staat.
Bouw Scan Groningen werkt volgens de KOMO BRL 5024 richtlijn, de BOEI inspectiemethode en de NEN 2726 proceseisen bij haar werkzaamheden. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Informeer dan eens naar een vrijblijvend advies.

Nul-meting ; ook bij Bouw & Sloop

De bouwkundige nul-meting van Bouw Scan Groningen biedt ook zekerheid bij sloop- en bouwactiviteiten waarbij het risico op schade aan aangrenzende of belendende objecten, door sloop-, bouw- of funderingswerkzaamheden aan de orde is. Gebouwen, kademuren, kunstwerken, maar ook de nabijgelegen infrastructuur zoals wegen, trottoirs en opritten brengen we in beeld.
Vaak leggen opdrachtgevers deze verplichting bij de uitvoerende partijen van deze projecten neer. Bouw Scan Groningen is in staat om snel, professioneel en met een scherp tarief de nul-meting te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden bij bouw en sloop.