BRANDVEILIGHEID

Bij brandveiligheid is het van levensbelang dat bouwkundige en installatietechnische voorzieningen als brandwerende scheidingen, rookmelders, ontruiming- en blusinstallaties goed functioneren als zich een calamiteit voordoet. Tijd is bij een calamiteit de alles bepalende factor. Voldoende tijd wel te verstaan. Tijd om te vluchten, tijd om te blussen. Geeft u brandveiligheid de juiste aandacht in uw gebouw?

U kunt het hele brandbeveiliging traject van A tot Z onderbrengen bij Bouw Scan Groningen. Wij brengen de brandveiligheid van uw gebouw in kaart. Ook de uitvoering en het onderhoud op het gebied van brandbeveiligingsinstallaties behoort tot de mogelijkheden. Naast het leveren en monteren kan Bouw Scan Groningen ook het jaarlijks inspecteren van de brandscheidingen, kleine blusmiddelen en noodverlichting voor u verzorgen. Hiervoor werken we nauw samen met gecertificeerde bedrijven.

BOEI inspecties

Brandveiligheid, constructieve veiligheid en gezondheid zijn belangrijke issues bij adequaat beheer & onderhoud van een gebouw. Ook de energieprestatie weegt steeds zwaarder mee in de exploitatie van vastgoed. Bouw Scan Groningen beschikt over BOEI gecertificeerde inspecteurs en adviseurs. BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Al deze facetten werden voorheen afzonderlijk van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd. De BOEI inspectiemethode heeft als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit zorgt voor meer inzicht in de samenhang tussen de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport. Uiteindelijk ontstaat hiermee een integrale basis voor het beheer van uw gebouw. Zo krijgt u een compleet beeld van investeringen die nodig zijn.