NUL-METING EN SCHADE-EXPERTISE

Nul-meting & schade expertise

Voorkom discussie, met een nul-meting van uw gebouw. De nul-meting van Bouw Scan Groningen is een bewezen effectieve methode op het gebied van schade expertise om schade aan uw gebouw op een juridisch onderbouwde wijze vast te leggen. Bouw Scan Groningen legt met een bouwscan en seismische risico analyse alle vlakken en HRBE’s van uw gebouw fotografisch vast. We beoordelen deze onderdelen op veiligheidsrisico’s en leggen dit in een rapport vast. Dit rapport wordt onderdeel van een notariële akte en als zodanig gedeponeerd bij de notaris. Dit is uw bewijs, waarmee u in uw recht staat.

Inmiddels heeft deze dienst een bewezen effect gehad bij schadeclaims en zijn onveilige situaties in overleg met het Centrum Veilig Wonen (CVW) versterkt. Informeer naar de mogelijkheden en vraag een vrijblijvend advies aan.

Professionele werkwijze

Bouw Scan Groningen biedt u zekerheid; we houden continue rekening met veranderingen in wet- en regelgeving die van invloed zijn op vastgoed- en facilitairbeheer. Bij wijzigingen adviseren we u tijdig. Zo heeft u de mogelijkheid om te reageren op mogelijke gevolgen. Bouw Scan Groningen werkt volgens de BRL 5024 KOMO richtlijn, BOEI inspectiemethode en de NEN 2726 proceseisen bij haar werkzaamheden. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Informeer dan eens naar een vrijblijvend advies.

Schade… en nu?

Wanneer onze inspecteurs met de bouwscan (nul-meting) en de seismische risico analyse gebouwonderdelen met een hoog schade- & veiligheidsrisico hebben vastgesteld, de HRBE’s, is het aan u om te bepalen hoe u hiermee om wilt gaan.
Echter, volgens de Woningwet bent u aansprakelijk bent bij veiligheidsrisico’s voor mensen in en om uw gebouw. Daarom stellen we graag een aanvullend plan van aanpak voor u op.  Bij de identificatie van de kritische onderdelen hanteren wij de 12 HRBE’s uit de richtlijn van ARUP.  Deze verwerken we in dit aanvullende plan van aanpak, voorzien van advies ten aanzien van de  noodzaak van herstel, preventieve maatregelen of constructieve aanpassingen. U kunt zo tijdig en risico gestuurd handelen. Met het plan van aanpak en ons advies weet u welke stappen u kunt nemen (preventief – correctief) en welke keuzes u daarin heeft.

Met onze aanpak bent u verzekerd van een efficiënte schade afwikkeling bij bouwkundige / constructieve schade als gevolg van trillingen, bevingen en schokken. En voorkomt u discussie en onnodig trage schadeafwikkelingen met verzekeraars of bijvoorbeeld de NAM.

Nul-meting ; ook bij bouw & sloop

De bouwkundige nul-meting van Bouw Scan Groningen biedt ook uitkomst bij sloop- en bouwactiviteiten waarbij het risico op schade aan aangrenzende of belendende objecten, door sloop-, bouw- of funderingswerkzaamheden aan de orde is. Gebouwen, kademuren, kunstwerken, maar ook de nabijgelegen infrastructuur zoals wegen, trottoirs en opritten brengen we in beeld.
Vaak leggen opdrachtgevers deze verplichting bij de uitvoerende partijen van deze projecten neer. Bouw Scan Groningen is in staat om snel, professioneel en met een scherp tarief de nul-meting te organiseren. Informeer naar de mogelijkheden.