CONDITIE METING

Conditiemeting (NEN 2767)

De conditiemeting is een onafhankelijke opname- en registratie methodiek die zorgt voor een objectief beeld van de conditie van uw bouw- en installatiedelen. De definitie van conditie in de NEN 2726 norm wordt weergegeven als de technische toestand of staat waarin een bouw- of installatiedeel verkeert. Op basis van de ernst, omvang en intensiteit van de gebreken wordt vastgesteld in welke conditiescore de bouw- en installatiedelen zich bevinden.
Om de conditie van woningen en gebouwen op een eenduidige manier vast te leggen, voert Bouw Scan Groningen conditiemetingen uit volgens de NEN 2726 norm. Naast het weergeven van de technische stand brengen wij hiermee ook de risico’s in beeld van de aangetroffen gebreken.
Het resultaat van de conditiemeting is per bouw- en installatiedeel een conditiescore weergegeven op een zes puntschaal. Hierbij is conditiescore 1 nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtste staat van onderhoud.

Met de conditiemeting kunt u als vastgoedbeheerder gebouwen naar kosten, tijd en kwaliteit monitoren. De resultaten van de conditiemeting zijn waardevol bij het opstellen van een adequate meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en het daarvoor nodige budget. Vooral voor woningcorporaties en zorginstellingen met veel verhuurd vastgoed van een seriematig karakter, biedt een periodieke conditiemeting een handvat om goed te kunnen anticiperen op de benodigde budgetten, vraag- en aanbod, veranderen wet- en regelgeving, verduurzaaming.

Kortom: de conditiemeting is een belangrijk instrument voor vastgoedbeheer. Omdat het puur gaat om de (gewenste) technische kwaliteit. U beschikt met een conditiemeting conform de NEN 2767 norm over heldere, uniforme en eenduidige resultaten.

Informeer naar de mogelijkheden voor uw situatie en ontdek de meerwaarde van een professioneel uitgevoerde conditiemeting.

Risico van gebreken

Het is voor goed beheer en onderhoud van belang dat eventuele risico’s op de juiste wijze worden gekwalificeerd. Daarom geven wij in onze aanpak per geconstateerd gebrek aan wat de risico’s zijn en op welke termijn het gewenst is beheersmaatregelen voor herstel of vervanging in te zetten. Hierbij wordt getoetst op o.a.:

 

  • Veiligheid & gezondheid
  • Cultuurhistorische waarde
  • Functionaliteit & continuïteit
  • Gebruik en bedrijfsproces
  • Technische vervolgschade
  • Toename klachten- & storingsonderhoud
  • Esthetica & representativiteit

Ontdek op tijd welke risico’s u loopt! Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden voor uw situatie.

BOEI inspecties

Bouw Scan Groningen beschikt over BOEI gecertificeerde inspecteurs en adviseurs. BOEI staat voor: Brandveiligheid, Onderhoud (NEN 2767), Energie en Inzicht in wet- en regelgeving. Al deze facetten werden voorheen afzonderlijk van elkaar geïnspecteerd en gerapporteerd. De BOEIinspectiemethode heeft als doel alle vormen van gebouwinspecties te integreren tot één systeem. Dit zorgt voor meer inzicht in de samenhang tussen de disciplines bouwkunde, elektrotechniek, klimaattechniek en transport. Uiteindelijk ontstaat hiermee een integrale basis voor het beheer van uw gebouw. Zo krijgt u een compleet beeld van investeringen die nodig zijn.

Bent u benieuwd naar de meerwaarde van een BOEI inspectie? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op!