Technische risico’s

Enkele voorbeelden van technische risico’s (bron: Code Rood) zijn:

Brand

 • Ontstaan van brand;
 • Uitbreiding van brand door branddoorslag/brandoverslag;
 • Niet tijdig vluchten bij brand/ niet tijdige hulpverlening

Bezwijken van constructies

 • Bezwijken van galerij- en balkonvloeren;
 • Bezwijken van gemetselde kopgevels;
 • Bezwijken van bouwelementen als gevolg van trillingen door mijnbouw, gaswinning of zoutwinning.

Schade (scheurvorming, verzakkingen e.d.)

 • Schade aan gebouwen als gevolg van aangrenzende bouw- en/of graafwerkzaamheden
 • Schade aan gebouwen als gevolg van mijnbouw, gaswinning of zoutwinning.

Onderhoud (meerjarenbegroting en conditiemeting)

 • Technische vervolgschade
 • Toename klachten (gebruik, esthetica)
 • Onvoldoende financieel rendement door onverwachte uitgaven aan onderhoud