Invoering omkering bewijslast nog voor de zomer

Minister Kamp maakt haast met de omkering van de bewijslast voor het aardbevingsgebied. Hij verwacht dat het nog voor het zomerreces kan worden ingevoerd.

De bewindsman laat dat weten in antwoord op de kamervragen van de PvdA.

‘Voorspoedig behandelen’
Kamp meldt dat de Raad van State is gevraagd om spoedadvies te geven over het wetsvoorstel, dat nodig is voor de omkering van de bewijslast. Hij tekent wel aan dat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘voorspoedig moeten behandelen’, om het nog voor de zomervakantie ingevoerd te krijgen.

Aanvankelijk voelde Kamp weinig voor de omkering van de bewijslast. Het betekent dat de NAM voortaan moet aantonen dat schade niet door gaswinning wordt veroorzaakt.

Na een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren en PvdA ging de minister alsnog overstag. PvdA-kamerlid Tjeerd van Dekken is content dat haast wordt gemaakt. ‘Dat is goed nieuws voor de inwoners van Groningen,’ vindt hij.

GB Veendam wil mijnbouwschademeldpunt

Schademeldpunt
Veendammers moeten een eigen gemeentelijk schademeldpunt krijgen waar ze terecht kunnen met al hun schade door bodemdaling, bevingen of windmolens.

Het Meldpunt Mijnbouwschade komt uit de koker van GemeenteBelangen Veendam.

Volgens fractievoorzitter Christel Knot is er behoefte aan zo’n meldpunt omdat de inwoners van de Parkstad met hun schade momenteel van het kastje naar de muur gestuurd worden.

Contouren
‘We hebben veel reacties gekregen van burgers die zeggen ‘als ik me bij de NAM meld, dan zeggen ze je kunt buiten de contouren geen schade hebben,’ maar ze hebben wel degelijk scheuren in muren’, zegt Knot.

‘Mensen die zich bij de Nedmag melden worden niet ontvankelijk verklaard en de mensen die zich bij het Centrum Veilig Wonen melden worden niet ontvankelijk verklaard, omdat ze buiten de grenzen van de contouren vallen. Niemand geeft thuis’, besluit Knot.

Frustratie in Oldambt: waarom Woldendorp wel en Nieuwolda niet?

Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt is het zat dat zijn inwoners anders worden behandeld in het aardbevingsdossier. Volgens de burgemeester is het de zoveelste keer.

Smit reageert op het nieuws dat Nationaal Coördinator Hans Alders onderzoek gaat doen naar de schades in dorpen rondom Delfzijl.

Met geen woord, alweer
Over de gemeente Oldambt wordt volgens Smit voor de zoveelste keer met geen woord gerept. En dat terwijl Woldendorp in de gemeente Delfzijl en Nieuwolda in de gemeente Oldambt hemelsbreed net vijf kilometer uit elkaar liggen.

Hele gebied
‘Ik vind het heel goed dat de Nationaal Coördinator onderzoek gaat doen naar de dorpen rondom Delfzijl, dat is echt noodzakelijk’, zegt Smit. ‘Maar neem dan het hele gebied mee en gebruik niet de gemeentegrens als contour.’

Zelfde schades
Volgens Smit komen in dorpen als Nieuwolda, ’t Waar en Nieuw-Scheemda dezelfde schades voor als in de dorpen rondom Delfzijl. De ondergrond verschilt bovendien ook niet.

‘Ik kan het niet langer uitleggen aan mijn inwoners. Ik kan me heel goed voorstellen dat mensen daar boos om worden.’

In gesprek met Alders
Pieter Smit wil nog deze week in gesprek met Hans Alders over de problemen in zijn gemeente. ‘Misschien dat hij het mijn inwoners wel kan uitleggen’, aldus Smit. ‘Mensen willen gewoon serieus genomen worden en het lijkt af en toe alsof dat niet gebeurt.’

Het is de bedoeling dat de Nationaal Coördinator begin volgend jaar ook in gesprek gaat met de gemeenteraad van Oldambt.

Alders komt met onderzoek naar situatie in dorpen bij Delfzijl die “buiten” het aardbevingsgebied vallen

Er start begin volgend jaar een uitgebreid onderzoek naar het extreem aantal schadegevallen in de dorpen ten zuiden van Delfzijl. Dat kondigt Nationaal Coördinator Hans Alders aan.

Hij willigt daarmee het nadrukkelijke verzoek van de bewoners en de gemeente Delfzijl in. Zij noemen de situatie in de dorpen alarmerend.

Noodzaak duidelijk
Alders laat weten dat hij ook vindt dat de zaak onderzocht moet worden. ‘De noodzaak is mij wel duidelijk geworden. Daar is zeker iets aan de hand. Met name omdat veel schades niet erkend wordt. We gaan het begin volgend jaar onderzoeken en daarna kijken wat voor maatregelen er genomen moeten worden’, laat Alders weten.

Eerder op dinsdag al stelde de PvdA kamervragen aan minister Kamp over de zorgwekkende toestand in de dorpen.

Niet erkend
Het gaat om Termunterzijl, Termunten, Borgsweer, Wagenborgen en Woldendorp. Meer dan de helft van de woningen in deze dorpen heeft forse schade. In Woldendorp werd deze week nog een huis ontruimd. De schade wordt vaak niet erkend. In veel gevallen gaat het om een combinatie van bodemdaling, een slappe bodem en aardbevingen.

Vreugde en kritiek op besluit omkering bewijslast

Het provinciebestuur van Groningen is goed te spreken over het besluit van minister Kamp van Economische Zaken om de bewijslast voor het aardbevingsgebied om te keren.

SP-gedeputeerde Eelco Eikenaar verwacht dat het besluit de schadeafwikkeling ten goede komt. ‘De Groningers komen hiermee een stuk sterker te staan bij de schadeafwikkeling en dat is positief’, reageert hij.

PvdA tevreden
Ook de PvdA-fractie in de Tweede Kamer is er blij mee. Die partij nam eerder het initiatief voor een amendement op de mijnbouwwet, waarin ook de omkering van de bewijslast zou worden geregeld.

‘Wij zijn tevreden dat de minister deze vurige wens van de PvdA honoreert. Een wens, breed gedragen door de inwoners van het bevingsgebied. Daar ging en gaat het de PvdA om’, laat PvdA-Kamerlid Tjeerd van Dekken weten.

‘Minister vertraagt’
GroenLinks is veel minder positief. Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren heeft het idee dat de minister de zaak aan het vertragen is. Ze wijst erop dat Kamp begin volgend jaar met een wetsvoorstel komt.

‘Daarna moet het nog naar de Eerste Kamer. En Kamp neemt in december al een gasbesluit. Daar geldt deze omkering van de bewijslast dus nog niet voor’, licht Van Tongeren toe.
Alleen materiële schade
Ze wijst er verder op dat de omkering van de bewijslast alleen geldt voor materiële schade in het aardbevingsgebied.

‘Het geldt dus niet voor schade door mijnbouw aan natuur en milieu. Dat betreuren wij. En verder hadden wij erop aangedrongen dat waterschappen en gemeenten veel meer te vertellen krijgen over mijnbouwactiviteiten in het gebied. Ook dat negeert Kamp’, stelt Van Tongeren.

Door: RTV Noord