Invoering omkering bewijslast nog voor de zomer

Minister Kamp maakt haast met de omkering van de bewijslast voor het aardbevingsgebied. Hij verwacht dat het nog voor het zomerreces kan worden ingevoerd.

De bewindsman laat dat weten in antwoord op de kamervragen van de PvdA.

‘Voorspoedig behandelen’
Kamp meldt dat de Raad van State is gevraagd om spoedadvies te geven over het wetsvoorstel, dat nodig is voor de omkering van de bewijslast. Hij tekent wel aan dat de Tweede en Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘voorspoedig moeten behandelen’, om het nog voor de zomervakantie ingevoerd te krijgen.

Aanvankelijk voelde Kamp weinig voor de omkering van de bewijslast. Het betekent dat de NAM voortaan moet aantonen dat schade niet door gaswinning wordt veroorzaakt.

Na een aangenomen amendement van de Partij voor de Dieren en PvdA ging de minister alsnog overstag. PvdA-kamerlid Tjeerd van Dekken is content dat haast wordt gemaakt. ‘Dat is goed nieuws voor de inwoners van Groningen,’ vindt hij.